El Govern reorganitza el centre dels Til·lers

El centre estarà destinat a la unitat terapèutica per a nois amb problemes de drogodependències o salut mental.

El Govern convertirà l'actuals centre educatiu de justícia juvenil Til·lers de Mollet del Vallès i Montilivi de Girona en equipaments de menor capacitat per ajustar-los a les necessitats actuals i racionalitzar-ne la despesa.

Els Til·lers anirà destinat a la unitat terapèutica per a nois amb problemes de drogodependències o salut mental. Pel que fa Montilivi, a menors amb mesures d'internament en règim obert o semiobert.

Segons el Govern, la mesura respon a la reducció de la població atesa els darrers anys, l'estat de les infraestructures dels centres, la necessitat de racionalitzar la despesa i de donar un nou impuls als programes de medi obert i de mediació per prevenir la reincidència delictiva.

Edicions locals