Emprenedors culturals a l’Escola

Dimecres va tenir lloc la jornada, de la que EMFO en forma part, que posa en marxa el projecte pilot ‘Cultura Emprenedora a l’Escola’.

Molts ens locals són els que han participat en aquest projecte subvencionat per la Diputació de Barcelona, entre ells l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació.     El plantejament del projecte a mig termini és fer-lo extensiu al conjunt de la província de Barcelona.

L’objectiu del projecte és impulsar la cultura emprenedora través de la creació de cooperatives escolars organitzades i gestionades per alumnes de cinquè i sisè de primària que aprendran a posar en marxa un projecte d’emprenedoria.

Durant la jornada es van donar a conèixer els aspectes generals i els d’implementació del projecte pilot Cultura Emprenedora a l’Escola, per part del personal de la Diputació de Barcelona i de l’empresa Ciutat Industrial de Valle del Nalón, SAU  (Valnalón).  La participació en un projecte d’emprenedoria totalment pràctic, els permetrà incrementar la seva creativitat, capacitat d’innovació i l’esperit emprenedor.

Edicions locals