Conveni de col•laboració pel càncer

L’aecc Catalunya contra el Càncer i la Fundació Sanitària de Mollet han signat un conveni de col·laboració per treballar contra la malaltia i els seus afectats.

La Sala del Consell de l’Hospital de Mollet ha estat l’escenari de la signatura del conveni entre les dues entitats. L’acord l’han signat els representants d’ambdues entitats a les 12 del migdia, el President de l’aecc Catalunya contra el Càncer de Barcelona, Juli de Miquel, i el President del Patronat de la Fundació Sanitària de Mollet, Martí Fabré.

L’objectiu és desenvolupar un programa de col•laboració per a l’atenció al pacient oncològic, les seves necessitats i la difusió del coneixement en matèria de prevenció i tractament de la malaltia oncològica.

D’entre les iniciatives que contempla el conveni, destaca especialment el desenvolupament del programa ‘Primer Impacte’ que té per objecte l’atenció psicològica, social, informativa puntual i / o específica als pacients recentment diagnosticats de càncer i els seus familiars en relació a la situació de la seva malaltia. Aquest programa es posarà en marxa al mes de novembre.

L’AECC destinarà un professional de l’equip de psicòlegs de l’AECC, que tindrà presència física a l’Hospital de Mollet un cop a la setmana i prestarà atenció als pacients i familiars que ho requereixin i derivin els professionals del Servei d’Oncologia i que estarà  integrat en el propi equip. L’Hospital de Mollet és un dels primers hospitals amb els que AECC desenvolupa aquest programa a Catalunya.

L’Associació Espanyola contra el Càncer és una entitat social privada, sense afany de lucre i declarada d’utilitat pública que es desenvolupa sota una filosofia de col•laboració i recolzament mutu amb les autoritats sanitàries, les institucions científiques i aquelles altres entitats que persegueixen una finalitat anàloga al de l’Associació. Entre els serveis que es destaquen trobem l’atenció psicosocial al malalt de càncer i la seva família; els programes de prevenció i les campanyes per promoure la salut; el foment de la recerca oncològica; els programes de voluntariat; i la mobilització social i de recursos per garantir la sostenibilitat dels serveis i programes.

Edicions locals