100 professionals a la I Jornada de Bioètica

La primera Jornada de Bioètica de la Fundació Sanitària de Mollet ha comptat amb la presència d’un centenar de treballadors de l’àmbit assistencial.

‘Ètica i humanització de l’atenció’  ha estat el títol de la jornada que ha tingut l’objectiu de treballar de quina manera han influït i influeixen els canvis que ha experimentat la societat en els darrers anys en la relació entre metge i pacient.

La jornada, organitzada pel Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital de Mollet, ha volgut posar en comú diferents aspectes d’un tema de molta actualitat, relativament nou –el model de decisió compartida està instaurant a Catalunya des de l’any 2000- alhora que compartir experiències i dubtes entre professionals de diferents àmbits assistencials i centres hospitalaris.


Durant la jornada s’han realitzat dues ponències magistrals i una exposició de tres casos clínics. La primera ponència, a càrrec del Dr. Màrius Morlans, membre de la Comissió de Deontologia del Col•legi Oficial de Metges de Barcelona i del Comitè d’Ètica de Catalunya, ha explicat el canvi de model en aquesta relació, passant d’un model paternalista a un model de decisió compartida basat en el principi ètic de l’autonomia, el procediment del consentiment informat que garanteix que el pacient estigui informat i pugui decidir i l’opció del diàleg metge-pacient com a mitjà per establir aquesta comunicació.

La segona ponència, a càrrec de la Dra. Imma Barral, professora titular de Dret Civil de la UB, ha tractat dels aspectes legals i ètics de la informació de les dades d’un pacient en aquest context de canvis socials i fins a quin punt és important la conscienciació dels professionals sobre les dades dels pacients i les diferents formes per garantir-la.


Posteriorment, s’han presentat tres casos clínics concrets a càrrec de professionals de l’Hospital Plató, l’Hospital Taulí i l’Hospital de Mollet, on s’han desenvolupats els diferents aspectes de l’atenció del professional cap al pacient: lloc on donar la informació, dosificació de la informació, qualitat de vida, preferències del pacient, entre molts d’altres.

Edicions locals