ICV-EUiA presenta propostes per a la dinamització econòmica local i la creació d’ocupació

Ahir a la tarda, la Coalició ICV-EUiA, presentava el document ‘Propostes per a un acord per a la dinamització econòmica local i la creació d’ocupació verda i social’.

Aquest document és el resultat dels treballs portats a terme per un grup de persones en l’àmbit de la Coalició, que tenia per objectiu el desenvolupament del programa electoral presentat a les eleccions municipals del mes de maig de 2011 dins de l’ambit de la promoció econòmica, en un plantejament actualitzat a la situació de difícil conjuntura econòmica en la que vivim i en la realitat de la xifra d’atur en la que ens trobem.

El document recull, en una primera part, un anàlisi de les dades d’atur a la ciutat (+ de 6.000 persones al mes de setembre), i un anàlisi de les seves variables pel que fa sexe, edat, perceptors o no de prestacions o subsidis, nivells formatius, nacionalitat, sectors econòmics, etc. Una dada significativa pel seu impacte, és que del total de persones aturades, més del 30% son joves.

La segona part del document, entra en fer propostes per impulsar l’economia i crear ocupació. Les propostes estan dividides en tres parts: Una primera, vinculada a impulsar l’economia social i els emprenedors, destacant de forma especial i rellevant la possibilitat de treball en temes de cooperativisme.

Per altra banda, es plantegen 13 propostes d’actuació vinculades a la reactivació de l’economia al Baix Valles i a l’entorn territorial més proper. Entre aquestes propostes, hi ha mesures d’actuació directa com a ajuts a la contractació a altres, més vinculades a elements estructurals i mesures de coordinació i aprofitament de recursos i sinergies entre administracions.

I, una tercera part, relacionada amb la creació d’ocupació verda i social. En aquests sentit, es tracta de mesures vinculades a creació d’ocupació en sectors emergents com poden ser la sostenibilitat energètica i ambiental, i estimular noves ocupacions en àmbits més socials com l’atenció als infants, les persones grans, la promoció cultural o les noves tecnologies.

La Coalició explicava que té intenció de fer divulgació d’aquest documents de propostes i de buscar complicitats en l’àmbit polític, social i ciutadà. Per això, al llarg de les properes setmanes, més enllà de presentar-ho als grups municipals de la nostra ciutat, també s’obrirà debat amb altres localitats i amb entitats socials i ciutadanes.

La Coalició, presenta aquestes propostes des de una actitud de participació i col•laboració positiva i, en aquest sentit, el Grup Municipal plantejarà, dins l’àmit d’actuació institucional, aquelles propostes que consideri oportunes a través de mocions, propostes en la elaboració pressupostaria o altres formes de participació.

La Coalició, valorava com a positives les iniciatives en les que està participant l’Ajuntament amb aquest objectiu de dinamització econòmica i creació d’ocupació, com son les vinculades a la C17 o a l’eix industrial de la B30. Al mateix temps que es valora com a espais d’anàlisi, debat i esforç en la suma de sinèrgies, també es lamentava la falta d’informació als grups de l’oposició que han d’assabentar-se  per la premsa. ICV-EUiA, ha demanat per escrit informació sobre aquestes qüestions, i planteja aquest document de propostes com possibilitats d’actuar en la quotidianitat, amb immediatesa i proximitat.

Edicions locals