El govern municipal presenta mocions contra la pobresa i l’exclusió social

Proposa la creació d’un Fons Estatal d’Emergència per a les famílies en situació de pobresa i exclusió social i enfortir els bancs d’aliments i el manteniment del programa europeu d’Ajuda alimentària a les persones més necessitades.

El govern municipal de la ciutat,  presenta al proper Ple municipal de dilluns 29 d’octubre, dues mocions per fer front a la situació actual d’increment del nombre de persones que pateixen pobresa i risc d’exclusió social.

Contra la pobresa


A la moció que presenta el govern municipal contra la pobresa, es proposa la creació d’un Fons Estatal d’Emergència per a les famílies en situació de pobresa i exclusió social amb una dotació total per al 2013 de 1.000 milions d’euros. A més també es reclama que les activitats d’interès socials es subvencionin amb l’1% de la quota íntegra de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’exercici 2013 corresponent als contribuents que manifesten expressament la seva voluntat en aquest sentit.

La proposta ve donada per l’actual situació de risc d’exclusió social, l’augment de l’atur que ha provocat un nombre creixent de llars que no tenen cap tipus d’ingressos; i perquè “en només uns mesos, el Govern ha dut a terme una retallada brutal i indiscriminada amb greus repercussions a l’accés i la qualitat de serveis bàsics com la sanitat, l’educació i les polítiques socials” malgrat que la Unió Europea ha demanat a Espanya que “prengui mesures específiques per combatre la pobresa”. D’altra banda també es remarca que l’atenció directa a les persones que es troben en aquesta situació es “realitza majoritàriament a través dels serveis socials i municipals i de les organitzacions d’acció social del Tercer Sector, que són les més properes a aquestes persones i a la realitat en la que viuen”, és a dir, ajuntaments i ONG.

Enfortir els bancs d’aliments

El govern municipal presentarà una moció a la propera sessió plenària en la qual demana reforçar els bancs d’aliments i mantenir el programa europeu d’Ajuda Alimentària a les persones necessitades. Davant la preocupació de nombrosos representants de la societat civil europea, autoritats locals, ONG i altres organismes socials per la continuïtat del programa, el govern de la ciutat demana defensar en el si del Consell Europeu i davant les institucions i organismes comunitaris que corresponguin, el manteniment del finançament del Programa Europeu d’Ajuda Alimentària a les persones més necessitades pel període 2014-2020.

D’altra banda, també es reclamar reforçar el finançament públic destinat als Bancs d’Aliments per mitjà dels Pressupostos Generals de l’Estat, i promoure un acord entre l’Estat, les organitzacions socials i representants de la indústria agroalimentària que permeti un aprofitament eficient d’aliments.

Edicions locals