Més rigorositat en rebre una ajuda

L’alcalde proposa la creació d’una comissió per aplicar amb rigor les bonificacions de les ordenances fiscals segons la renda familiar.

Mornàs ha proposat a la resta de grups municipals la creació d’una comissió político-tècnica que s’encarregui d’aplicar amb extrema rigorositat les bonificacions previstes en les ordenances fiscals segons la renda familiar.

Aquesta nova comissió te l’objectiu d’encarregar-se que aquestes bonificacions s’apliquin realment a aquelles persones i famílies que ho necessiten i, per tant, racionalitzar i fer un bon ús dels diners públics destinats a aquest objecte.  Una de les finalitats és augmentar les ajudes però només per les famílies realment desafavorides.

Tal com va explicar l’alcalde en la Junta de Portaveus del passat 9 d’octubre, “un dels criteris més importants en l’elaboració de les ordenances fiscals per al 2013 és ampliar el nombre de bonificacions per a les famílies més desafavorides i amb rendes més baixes, tal com s’ha anat fent en els darrers anys”.

La tasca dels membres d’aquesta comissió, formada per tècnics municipals i representants dels diferents grups polítics, serà analitzar amb deteniment i rigor tots els casos que puguin beneficiar-se de les bonificacions en les diferents ordenances fiscals.


Edicions locals