El ple de l’Ajuntament de Canovelles aprova les ordenances fiscals pel 2013

El ple extraordinari celebrat el passat dilluns,29 d’octubre a Canovelles va aprovar amb els vots a favor del PSC, l’abstenció de CiU i els vots en contra de PxC, ICV-EuA i PP les ordenances fiscals pel 2013.

L'equip de govern ha estat sensible a la situació actual de crisi econòmica que viuen totes les famílies de Canovelles i ha proposat unes ordenances el més beneficioses possibles per a la ciutadania. En termes generals les ordenances es congelen i es mantenen igual que l'any 2012, així com es amplien  les bonificacions potestatives en les que l'Ajuntament pot pronunciar-se, i s'adequa a la normativa vigent.

Així doncs es mantenen igual que al 2012   en el cas dels impostos  l'IBI, l'IVTM. l'IIVTNU, la taxa d'activitats mediambientals, el cementiri, la retirada de vehicles, l'expedició de documents, l'aprofitament especial d'empreses explotadores, els serveis i activitats de caràcter administratiu, els serveis especials de vigilància i el subministrament d'aigua - malgrat la pujada per part de l'ATLL.

En alguns casos es manté la mateixa  quantitat  però amb l'increment de l'IPC. (3,1%) Seria el cas dels impostos de  l'ICIO  i  l'IAE,  Escombraries  i en la utilització de les instal•lacions i els preus públics.

Per altra banda,  en el cas de l'impost IIVTNU, destacar  que  s’introdueix la figura del substitut del subjecte tributari pels deutors hipotecaris en el cas que saldin el seu deute amb la dació en pagament. Aquest substitut serà l’entitat bancària creditora.

I en alguns casos la taxa municipal s'ha hagut d'adequar a les noves realitats, ja que no es perceben subvencions per a la realització del servei, com és el cas de les escoles bressol.la quota serà de 149 euros que continua sen de les mes baixes de la comarca.

Edicions locals