El CEM celebra els 25 anys de la revista Notes amb gran èxit de públic

Durant l’acte, es va explicar que ja des del principi de l’aparició de la revista, es va establir contactes institucional entre la Parròquia i l’Ajuntament per donar suport a la revista.La Sala de Plens de la Casa de la Vila es va emplenar ahir al vespre en la commemoració del 25è aniversari de la publicació del primer número de a revista Notes. Entre el nombrós públic, destaca la presència de força articulistes dels 245 que han escrit a la revista al llarg dels seus 25 anys.

L’acte, presidit per l’alcalde Josep Monràs, va reunir en una taula rodona l’historiador Jaume Vilaginés, el geògraf Josep Gordi, i l’exrector de la parròquia Mn. Joaquim Brustenga, que van formar part del grup de pioners que van posar en marxa la revista. Tot i això, no hi va poder ser Mn. Galtés, que fou una peça molt important en l’inici del projecte, però es preveu comptar amb la seva presència per a la conferència del dia de Sant Vicenç per presentar el Notes número 28. El director del CEM, Oriol Fort, en va ser el moderador.

Josep Gordi va explicar l’origen del nom de la revista: “en un primer moment es volia fer una monografia històrica de Mollet, però al recopilar els articles es va veure que no cobrien tots els períodes històrics de la ciutat i es va decidir que allò només eren unes <<notes>>”.

Els participants a la taula rodona van destacar la il·lusió i el convenciment dels primers temps per tirar endavant un projecte que volia crear un corpus de coneixement sobre Mollet i el Baix Vallès de manera rigorosa i alhora divulgativa. Segons Vilaginés, la revista Notes “és un gran valor que té la ciutat per la gran feina que ha fet per donar a conèixer la història i el moment actual de Mollet i El Baix Vallès”.

Es va recordar que la revista, que en principi havia de tenir un caire molt més historicista, ha anat evolucionat en un obertura cap a tot tipus de disciplines i enfocaments sobre el passat, el present o el futur: “Mirar el passat per il·luminar el futur”, en paraules de Mossèn Brustenga.

L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, també va destacar la fortalesa de la publicació per a Mollet, ja que “hi ha pocs municipis que tinguin una revista d’aquesta qualitat i hagin mantingut durant 25 anys aquesta fortalesa per explicar, investigar i analitzar el passat, el present i el futur de Mollet.”.  De fet, Notes és la revista comarcal que té més continuïtat i que sempre ha sigut puntual en la seva aparició anual.

Durant l’acte, es va explicar que ja des del principi de l’aparició de la revista, es va establir contactes institucional entre la Parròquia i l’Ajuntament per donar suport a la revista i que aquesta bona entesa va desembocar en la creació del CEM. En aquest sentit es va considerar que el CEM ha estat un element clau per al desenvolupament de la revista, per a la qualitat que té i que és reconeguda i, en definitiva, per a l’èxit del projecte.

En aquest sentit, l’alcalde va agrair el paper de Mn. Galtés, Gordi i Vilaginés, i de Joan Ventura, de la Sala Fiveller, com  a  iniciadors, i de Mn. Brustenga i l’alcaldessa Montserrat Tura, representants de la Parròquia i de l’Ajuntament, per haver fet possible que aquest projecte es desenvolupés amb total llibertat i suport institucional.  

En acabar l’acte es va repartir a les persones assistents un document sobre Notes, que recull la història, la cronologia, la llista d’articulistes i altres dades (adjuntem).

Els 25 anys de la revista Notes coincideixen amb la commemoració anual del Dia de la Ciutat, que se celebra al voltant del 4 de novembre. El director del CEM, Oriol Fort, va destacar la importància “que es vinculi aquest acte amb el Dia de la Ciutat, que se celebra el 4 de novembre, ja que van ser articulistes del Notes els que van trobar que és en aquesta data de l’any 993 quan apareix en el primer document que fa referència a la població molletana, ‘Moledo’”

 

Edicions locals