Formació dels Síndics Personers

Dijous la sala d’actes de l’Hospital de Mollet va acollir la VII Trobada de formació dels síndics locals de Catalunya.


A la trobada desenvolupada durant el matí de dijous i organitzada pel Fòrum de Síndics i Defensors Locals (Fòrum SD) s’han tractat dos temes principals: el comitè d’ètica assistencial i l’habitatge. Vicenç Vilà, Síndic Personer de Mollet, ha explicat que la feina d’un síndic “es basa en el tracte directe amb la ciutadania, que exposa les seves reclamacions i demana que se’ls defensi quan es consideren agreujats per l’actuació de l’Administració municipal. El Síndic, com a institució independent, és requerit pels ciutadans per estudiar el seu cas a la recerca d’un equilibri entre els drets individuals i les exigències col•lectives”.

L’acte ha estat inaugurat per l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, el director de l’Hospital de Mollet, Jaume Duran, la presidenta del Fòrum SD, Glòria Valeria, i el Síndic Personer de Mollet del Vallès, Vicenç Vilà, i ha comptat amb l’assistència d’una cinquantena de síndics i adjunts. Valeria ha afirmat que “nosaltres com a síndics coneixem les necessitats i les problemàtiques dels ciutadans i hem de demanar a l’Ajuntament que posi mesures per solucionar-les”.

Durant la trobada s’ha parlat de les experiències amb les que es troba un Síndic Personer dins d’un comitè d’ètica. És a dir, s’ha tractat el paper que exerceix com a defensor local i les diverses situacions en les que es pot trobar un ciutadà en el moment d’anar a l’Hospital. S’han tractat temes com la confidencialitat de les dades, l’historial personal del pacient, el testament vital o la sedació pal•liativa. Els ponents d’aquesta taula rodona han estat el president del CEA, Daniel Acosta I el cap de Serveis Sociosanitaris de la Fundació Hospitalària de Mollet, Joan Solà. La taula ha estat moderada pel Síndic Personer de Mollet, Vicenç Vilà. Solà ha afirmat que “tot i que són temes difícils és una satisfacció pels professionals d’aquest àmbit poder treballar en aquest punt de la medicina per poder ajudar a passar el millor possible els últims moments de vida”.

Durant la segona part de la trobada s’ha realitzat una altra taula rodona que ha tractat sobre el paper i les competències dels ajuntaments sobre l’habitatge, és a dir, fins a quin punt hauria d’intervenir l’administració pública i els principals problemes amb els que es troben els ciutadans i acudeixen al Síndic Personer per demanar ajuda. Les ponents han estat Vanessa Valiño, de l’Observatori DESC, i  Míriam Anderson, la professora de Dret Civil de la Universitat de Barcelona i codirectora de la Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial. El moderador de la taula ha estat el Síndic Municipal de Greuges de Cornellà, Frederic Prieto.

La jornada de treball ha finalitzat amb l’aprovació d’una declaració per part dels síndics i defensors locals. En aquesta declaració s’han compromès públicament a treballar des de cada municipi per a impulsar polítiques valentes de promoció i creació d’habitatge social i proposar els ajuntaments “l’adopció d’acords perquè les instàncies competents, mentre no es reformin les actuals, injustes i obsoletes lleis hipotecàries, s’adopti, urgentment, per Decret llei una moratòria que paralitzi tots els procediments en marxa per un període de dos anys, sense perjudici de cercar mesures, ajuts i alternatives que minorin i solucionin el dolor i el drama de tantes i tantes famílies (moltes d’elles ja desnonades)”.

A partir de les 16 h tots els síndics assistents a la VII Trobada de formació dels síndics locals de Catalunya han fet una visita al Museu Abelló.

Edicions locals