Més espais per a formació

EMFO aconsegueix l’homologació d’11 espais de la ciutat com a aules de formació ocupacional.

Per tal de poder impartir formació ocupacional, la Generalitat requereix l’homologació dels espais que s’han d’utilitzar com a aula. En el darrer any, l’Empresa Municipal per la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO) ha adaptat diferents espais amb els requisits que es demanen i ha aconseguit homologar un total de 24 aules en 11 espais de la ciutat.
 
Així, EMFO ha aconseguit l’homologació de 24 aules, tallers i altres espais en 11 equipaments diferents (EMFO, CIRD Joana Barcala, CC L'Era, El Lledoner, CC Can Borrell, Consorci Gallecs, CC Can Pantiquet, Mercamollet, Biblioteca Can Mulà, IES Vicenç Plantada i IES Gallecs). Destaca la col•laboració, per primera vegada, de dos instituts de la ciutat, l’Institut Vicenç Plantada i el Gallecs. EMFO impartirà un total de 19 especialitats formatives.
 
Al voltant de 1.347 persones es van presentar per a sol•licitar algun dels cursos i finalment 240 persones van iniciar la formació. El 84% dels participants va rebre el diploma que acreditava la superació de la totalitat del curs formatiu i es van aconseguir 130 insercions, o el que és el mateix, més del 64% va trobar feina en el mercat laboral.

Edicions locals