Els treballadors d'Urbaser desconvoquen la vaga

El consistori molletà va presentar una proposta d’acord que ha aconseguit resoldre el conflicte laboral que hi havia entre l’empresa Urbaser i la plantilla de treballadors.

Avui s’ha desconvocat la vaga convocada pels treballadors de l’empresa de neteja viària i recollida de residus gràcies a la mediació i l’acord que va proposar l’Ajuntament de Mollet. El motiu de la convocatòria de vaga era la garantia dels llocs de treball i aquest sempre ha estat un dels compromisos ferms del govern de la ciutat, tal i com va comunicar l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, a l’empresa Urbaser.


Ahir, a última hora del vespre, la plantilla d'URBASER a Mollet del Vallès va decidir en assemblea acceptar la proposta traslladada durant el matí per la pròpia empresa i representants del govern municipal. Amb l'acceptació, els professionals de la neteja viària feien pública la desconvocatòria amb efectes immediats de la vaga que mantenien des del passat 19 de novembre. D'aquesta forma, i ja aquest matí, la recollida d'escombraries i la neteja dels carrers a la localitat vallesana es desenvolupa amb tota normalitat.
 
Gràcies a la mediació del consistori, s’ha pogut arribar a un acord davant el conflicte que hi havia entre l’empresa i treballadors perquè, tal i com afirma Josep Monràs, “el govern de la ciutat vetllarà sempre per salvaguardar el màxim nombre de llocs de treball, tot i els ajustos pressupostaris”. Tal i com demanaven els treballadors d'URBASER en vaga, l'Ajuntament ha acceptat introduir en el nou plec de condicions del servei les garanties jurídiques que siguin necessàries per assegurar el manteniment dels actuals llocs de treball fins el 31 de desembre de 2014, mentre duri la vigència dels acords signats entre l'empresa i la plantilla el passat 25 d'abril. Recordem que mitjançant aquests acords, els treballadors van acceptar sacrificis salarials i ampliacions de la seva jornada laboral a canvi que URBASER retirés la seva proposta d'acomiadar un 20% de la plantilla com a conseqüència de la reducció en 800.000 de l'import de la concessió de la neteja municipal. Malgrat aquesta mostra de bona voluntat per part de la plantilla, els treballadors no van aconseguir en el seu moment que les mesures adoptades tinguessin com a justa contraprestació la garantia real que es mantindrien els llocs de treball.


Ara, en el nou acord, l'Ajuntament reconeix tenir ajustat el pressupost per a tot aquest període i, per tant, es troba en disposició de garantir a Urbaser i els treballadors que no hi haurà raons que puguin justificar acomiadaments objectius per causa econòmica. O el que és el mateix, no hi haurà amortitzacions del lloc de treball.


Avui la situació quedarà totalment normalitzada i des de l’Ajuntament lamentem les possibles molèsties que hagi pogut provocar als ciutadans i ciutadanes de Mollet.Recuperar el poder adquisitiu

El pacte entre les parts també inclou el compromís per part de l'Ajuntament d'oferir garanties de recuperació parcial a partir de 2015 de les condicions salarials anteriors als acords del passat abril. Així, i durant el trienni comprés entre 2015 i finals de 2017, els treballadors rebran una part de la paga extra de tal forma que, a finals de 2017, hagin recuperat íntegrament l'import d'aquesta paga a la qual van renunciar per tal que no hi haguessin acomiadaments a URBASER.

Les parts implicades també han acordat que durant 2015, 2016 i 2017, les retribucions dels treballadors s'actualitzin anualment prenent coma referència l'IPC de Catalunya.


Jornada laboral

Urbaser també ha ofert garanties als treballadors de millorar determinats aspectes relacionats amb la durada i distribució de la seva jornada laboral i, molt especialment, amb la disponibilitat per part de l'empresa de l'anomenada 'bossa' d'hores. Aquestes hores són les generades a partir del compromís adquirit en l'anterior pacte per part dels treballadors d'ampliar la seva jornada de 35 hores a 37,5 hores setmanals. D'ara en endavant, aquestes hores addicionals de treball s'efectuaran amb anterioritat o posterioritat a la jornada de treball ordinària i no segons la lliure disposició d'URBASER. Tanmateix, la jornada dels professionals de la neteja viària a Mollet no podrà superar en cap cas les 9 hores diàries, incloses les hores de treball corresponents a l'esmentada bossa.

D'altra banda, una part important de la plantilla d'URBASER passarà a gaudir, per primera vegada, d'un dissabte lliure al mes.


Edicions locals