Mollet preveu un estalvi energètic del 18% en el període 2011-13

L'alcalde Josep Monràs presenta el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica que es deriva del compromís de l’Ajuntament de Mollet amb el medi ambient i la sostenibilitat energètica.

El Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica que s’està duent a terme a la nostra ciutat preveu un estalvi del 18% durant els anys 2011-2013 respecte a període anterior. Aquest pla està recolzat pel Pacte per la Sostenibilitat Energètica que va signar fa uns mesos l’alcalde de Mollet i altres alcaldes de rodalies. Josep Monràs, ha explicat que “ja portem molta feina feta respecte a l’estalvi energètic i, des del 2008, hem rebaixat 400 tones de CO2”. Tot i que la quantia en quilovats és molt alta, l’estalvi econòmic no ha estat tant elevat perquè el preu de la llum ha anat pujat. Monràs explica que “si no haguéssim fet aquest estalvi hauríem de sumar a la factura de l’Ajuntament 300 mil euros més”.

L’objectiu d’aquest Pla d’Estalvi és doble: per una banda reduir el cost econòmic i, d’una altra, reduir l’emissió de CO2 a l’atmosfera. Les accions que s’estan duent a terme per a desenvolupar el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica es divideixen en sis grans grups: estalvi i eficiència energètica, energies renovables, àmbit organitzatiu, àmbit ciutadà i comunitari, control de consums i informació i formació. En aquest sentit s’informarà i es formarà al personal i les entitats que treballen en equipaments municipals de com poder col•laborar en l’estalvi energètic.  També es tindrà en compte l’opinió de qualsevol ciutadà que vulgui donar algun suggeriment sobre aquest aspecte a través de l’Oficina d’Energia i Sostenibilitat.


Energies Renovables

L’Ajuntament de Mollet vetllarà pel correcte funcionament de les instal•lacions existents que disposen d’energies renovables, sense realitzar noves implementacions, ja que des del Govern de l’Estat s’han suprimit les ajudes per fomentar la sostenibilitat. Monràs ha parlat de les contradiccions del govern central explicant que “es tallen les ajudes en sostenibilitat i no s’incrementa ni es sanciona a les empreses que superen el llindar de consum establert per la Unió Europea. Abans hi havia una prima per la implementació d’energies fotovoltaiques  i ara, sense aquesta prima, no ens volem plantejar noves intervencions sinó optimitzar les ja existents”.


Prova pilot

L’Ajuntament durà a terme una prova pilot per intentar fomentar l’estalvi energètic entre els equipament municipals. En aquest sentit es proposarà a escoles i entitats esportives fomentar, entre els seus alumnes, l’estalvi energètic i repartir, a parts iguals, l’import econòmic que aquest estalvi hagi proporcionat entre l’entitat i el consistori. Monràs ha explicat que “és una manera de rebre un incentiu que beneficiarà a tothom, tant a la pròpia entitat com als ciutadans ja que part d’aquest estalvi es podrà destinar a altres activitats més necessàries per al municipi”. 


El Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica marca les accions a realitzar en el període 2012-2013


Àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica:

 • Auditories energètiques
 • Enllumenat públic (canvi de làmpares, ajustos horaris segons rellotge astronòmic...)

 
Àmbit de les energies renovables (a l’expectativa de l’impacte que tindrà la supressió per part del govern central de totes les ajudes per aquest concepte)

 • Vetllar pel funcionament òptim de les instal•lacions existents
 • Reforçar la telegestió
 •  

Àmbit organitzatiu

 • Coresponsabilitzar els responsables dels diferents equipaments en la importància d’estalviar (ex: apagar la llum en sortir d’una sala, ajustar l’horari de climatització, etc)
 • També de les entitats que fan ús dels equipaments

 
Àmbit ciutadà i comunitari

 • S’ha creat l’Oficina d’Energia i Sostenibilitat que pretén establir una comunicació directe amb la ciutadania

 
Àmbit del control dels consums

 • Ajustar al màxim els consums
 • Analitzar el consum energètic a partir d’un programa informàtic

 
Àmbit d’informació i formació

 • Informar la ciutadania de les accions que s’estan fent
 • Continuar fent campanyes de sensibilitzacióEdicions locals