El ministre Wert ha de dimitir

Ja va anunciar el ministre Wert quina era la seva intenció: espanyolitzar als alumnes catalans.  Aquesta és la direcció que el ministeri d'Educació pretén impulsar amb el nou esborrany de la reforma educativa. Una direcció que suposa un atac a les llengües cooficials de l'estat relegant-les en un segon lloc, així com a les competències de les autonomies en matèria d'educació.

La nova reforma educativa obligaria a garantir que el castellà ocupi un lloc com a llengua vehicular en totes les etapes educatives obligatòries., De manera que, en cas de no poder garantir una determinada oferta educativa, en castellà com a llengua vehicular, a una família que així ho volgués , hauria de ser el propi govern autonòmic el que hauria de sufragar les despeses d'escolarització en centres privats.

Segons el nou currículum les assignatures es classificarien en troncals, específiques i d'especialitat. La nostra llengua quedaria relegada només a aquesta última categoria i amb això la nostra cultura, la nostra tradició i nosaltres mateixos com a persones. Entenc, igual quecom molts ciutadans, que la cultura i tradició són el nostre patrimoni històric que a través de generacions s'ha transmès a partir de la nostra llengua, el català, i que no ens podem permetre perdre. No podem relegar els elements identificatius del nostre patrimoni cultural, a elements residuals.

Ens trobem davant l'agressió més flagrant al nostre model d'immersió lingüística. Un model ja contrastat d'èxit com han corroborat diferents organismes internacionals com l'OCDE, o els informes PISA on la mitjana dels estudiants de Catalunya en l'assignatura de castellà és superior a la mitjana espanyola.

No podem permetre instrumentalitzar l'educació segons les finalitats anacròniques i polítiques del PP. Defensarem el nostre model d'immersió lingüística, on el català no és relegat a un lloc residual. Seguirem lluitant per un sistema d'educació just, equitatiu i respectuós amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Per tant el nostre total suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en totes aquelles accions i mesures que prengui en defensa de la nostra llengua, el català.


Francesc Sánchez
Regidor Educació
Ajuntament de Canovelles

Edicions locals