Final de les negociacions

El Comitè d’empresa (UGT-CTAC-CCOO) de Serveis Ambientals del Vallès Orienta, S.A. (SAVOSA) trenca les negociacions del conveni col•lectiu davant la manca de voluntat negociadora per part de la direcció de l’empresa.

El comitè considera que els treballadors ja han realitzat prous esforços davant de la reducció dels serveis i de recollida, com ha estat el reajustament del període de vacances de l’any 2013 i la reducció salarial i de categoria de dos treballadors de l’empresa, entre d’altres mesures que s’estaven treballant i analitzant en l’àmbit de la negociació d’aquest nou conveni col•lectiu, i que ha arribat el moment de veure aquesta bona voluntat per part de la direcció.

El comitè d’empresa considera també que els treballadors i treballadores de l’empresa, als quals se’ls estan aplicant les mateixes retallades que a l’administració pública, tot i no ser funcionaris, estan patint unes mesures clarament injustes com poden ser l’increment de la seva jornada laboral en 37,5 hores, la congelació salarial de l’any 2012 o la reducció salarial en cas de baixa per malaltia comuna.

La poca voluntat negociadora de l’empresa ha quedat demostrada avui mateix ja que no ha estat acceptada la petició realitzada per part del comitè en l’àmbit de l’avançament de la paga del juny de l’any 2013, seguint el mateix model que s’està aplicant a d’altres administracions o empreses públiques. Aquesta petició ja s’havia presentat en reunions anteriors i l’empresa mai s’ha mostrat oberta a negociar.

És per aquest motiu que el comitè d’empresa dona per trencades les negociacions i analitzarà la possibilitat de realitzar mobilitzacions.

Edicions locals