S’inaugura un nou Aparador

Dijous es va inaugurar una nova intervenció de l’Aparador del Museu Municipal Joan Abelló a càrrec de Mireia C. Saladrigues.

L’Aparador porta per títol ‘La formació d’un museu’ i forma part del cicle ‘De com convertir un museu en arena’, a càrrec d’Oriol Fontdevila. La proposta de Mireia c. Saladrigues és aproximar-nos a les condicions que van permetre la formació del Museu Joan Abelló, així com els efectes que aquesta institució ha desencadenat. Segons l’autora, a l’Aparador “es poden veure documents com el contracte que es va signar l’Abelló per l’obertura del museu, els estatuts de la fundació, l’inventari dels bens immobles i un manuscrit d’Abelló entre d’altres  documents”.

Saladrigues explica que l’Aparador “ es basa des de un buidat de premsa i un contrast de la informació amb persones clau que van influenciar en aquest procés o hi van estar en contacte”. “es vol presentar com s’ha format el museu de la ciutat i mostrar al públic documents que normalment no estan a la vista”. La regidora d’Arts escèniques, Mercè Bertran, ha explicat que l’objectiu “és explicar a la ciutadania d’on prové el que tenim i fomentar el diàleg sobre la formació del museu”.

L’Aparador indaga en les condicions que van permetre la configuració del Museu Joan Abelló, així com en els efectes que aquesta institució ha desencadenat a nivell econòmic, urbanístic, polític, social i simbòlic. A l’Aparador es realitza una prospecció en els estrats pictòrics que s’hi ha acumular amb les exposicions que hi ha tingut lloc. L’obertura del museu cal al carrer serveix, en aquesta ocasió, per mostrar un seguit de documents que es troben a la institució.

Edicions locals