Canvis en el POUM per afavorir l’economia

La modificació del POUM permet més flexibilitat en la instal•lació de noves activitats econòmiques.

El ple de l’Ajuntament va aprovar, amb l’abstenció d’ICV-EUiA, la modificació puntual del POUM relativa a la regulació dels usos per a les zones industrials. Des del primer plantejament que es va fer al 2003 i que va entrar en vigor al 2005, la situació ha canviat, tant econòmicament com laboralment. Des de l’Ajuntament de Mollet s’explica  que “es pretenen establir usos genèrics per encabir noves activitats dins els polígons”. També es permetran altres usos complementaris d’activitats laborals en zones residencials, sempre i quan no s’arribi al 50% de l’espai de l’ús residencial.  Amb aquesta modificació s’obre el ventall sobre els diferents usos comercials que pot encabir un habitatge.

Marta Vilardell, del grup municipal ERC, va explicar que el POUM sempre ha tingut una estructura molt rígida i que creuem que “la diversitat d’usos fomenta l’assignatura pendent de la ciutat: establir un bon teixit productiu i diversificar-lo pels diferents barris de la ciutat, no només a la zona centre. La barreja de tipologies residencials millora l’urbanisme de la ciutat, per tant, votarem a favor de la modificació del POUM”.

De la seva banda el portaveu d’ICV-EUiA, Antonio López, explica que “es necessari adaptar-se a la realitat però el projecte hauria de ser més participatiu. Nosaltres ens abstindrem perquè creiem que la creació de treball va més enllà de la simple modificació del POUM”. El portaveu de CiU, Feliu Guillaumes, està totalment d’acord amb la modificació de l’ordenança urbanística ja que “el POUM no és una Bíblia sinó que s’ha d’adaptar a les circumstàncies de cada moment”.

L’alcalde de la ciutat, Josep Monràs, ha explicat que “Mollet és un bon exemple d’aprofitament d’espai i de com en tant poc lloc es pot crear tanta cosa. Modificarem el POUM cada vegada que la ciutadania ho necessiti amb la finalitat de cobrir necessitats”.

Edicions locals