Talls de trànsit a La Casilla

A partir del 7 de gener es realitzaran les obres d’urbanització de la calçada lateral de la C-17 que tenen una durada prevista de dos mesos i comportaran talls de trànsit.

El proper dilluns s’iniciaran els treballs de construcció del clavegueram relatius a les obres d’urbanització del nou lateral de la C-17. La durada prevista dels treballs (obertura de rases, col•locació de tubs i nova calçada) és d’uns dos mesos, a executar en quatre fases. Les obres comportaran talls de trànsit a l’interior del barri de La Casilla. El pas de vianants estarà garantit en tot moment i, per al pas de vehicles, s’adequaran passos provisionals i només es tallarà la circulació en moments crítics. L’Ajuntament ha informat els veïns per mitjà d’una carta i també informarà dels talls puntuals per mitjà de senyalització vertical.

La urbanització, que estarà enllestida abans de l’estiu de l’any vinent, és una inversió conjunta de l’Ajuntament de Mollet i el teixit empresarial i té com a prioritat la promoció de l’activitat econòmica i millorar la infraestructura viària de la ciutat. Amb aquestes obres, el barri de La Casilla també sortirà beneficiat ja que es milloraran les infraestructures i els accessos viaris i peatonals d’aquest barri de la ciutat, a més de dotar-los d’equipament i zones lliures.


Edicions locals