Mollet utilitza el bus urbà

Aquest any 2012 ha estat el segon any amb major nombre d’usuaris des que va entrar en funcionament l’any 2003 el servei de bus urbà.

Respecte l’any 2011 hi ha hagut un descens del 7,7%, situant-se en 375.805 viatgers. Tot i aquestes dades, el balanç d’utilització del servei és positiu, ja que la davallada de viatgers no ha estat gaire elevada i és similar a la d’altres municipis de l’àmbit de l’AMTU de mida semblant a Mollet.

A més, la xifra total de viatgers durant el 2012 s’ha situat a nivells semblants als del 2010, abans que entrés en funcionament el nou Hospital (servei que va fer incrementar l’ús del bus) i el bus dels diumenges (des de juliol de 2010).

Edicions locals