ICV-EUiA demana informació i aporta propostes

El grup municipal d’ICV-EUiA demana informació sobre pressupostos i planteja més de 20 mesures pel creixement econòmic i l’ocupació.

ICV-EUiA ha estudiat quina és la situació econòmica de Mollet i dels seus habitants per a proposar noves iniciatives que fomentin la creació d’ocupació. També, per a ser més conscient de quina és la situació de la ciutat ha demanat a l’Ajuntament informació referent als pressupostos per l’any 2013 per poder valorar si les partides estan correctament destinades.

En concret, a més de la informació específica de proposta de pressupost per a 2013, el grup municipal ha demanat per escrit dades i informació en relació a l’estat d’execució d’ingressos i despeses per a l’exercici de 2012, un llistat de tots els contractes existents que tenen caràcter estable, conèixer els imports dedicats a retribucions de càrrecs públics, personal directiu i personal eventual de lliure designació, l’evolució dels capítols pressupostaris des de 2007 fins a 2012, evolució de l’endeutament de l’Ajuntament, la situació financera de les empreses municipals i organismes autònoms de l’Ajuntament i l’import total bonificat a ciutadans derivat de les ordenances fiscals en concepte de bonificació (aigua, IBI, etc.) i el nombre de persones a qui afecta.

D’altra banda, ICV-EUiA envia al govern un document en relació a possibles actuacions per potenciar la dinamització econòmica i l’ocupació, perquè es pugui tenir en compte en l’elaboració pressupostària de 2013. El contingut del document fa referència al cooperativisme, potenciar la idea i pràctica de l’emprenedoria, dinamitzar l’activitat econòmica i impulsar la creació d’ocupació verda i social.

Edicions locals