El delegat del Govern assistirà a la convocatòria als alcaldes del Vallès Oriental per informar-los sobre el PUOSC 2013-2016

El delegat, Salvador Jorba, es reunirà amb alcaldes i tècnics municipals del Vallès Oriental el pròxim dia 24 a la seu del Consell Comarcal per intercanviar informació sobre el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2013-2016, les inversions prev

La sessió informativa, organitzada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, tindrà lloc a la seu de l’entitat i el delegat anirà acompanyat de la directora dels serveis territorials del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Esperança Albà, i del cap del Servei de Cooperació local del mateix Departament, Víctor Gurri.
 
El PUOSC per al període 2013-2016 compta amb una dotació inicial de 200 milions d’euros, provinents del pressupost del Departament de Governació i Relacions Institucionals, i es preveu que podrà ampliar-se a un total de més de 400 milions mitjançant les aportacions que les diferents diputacions provincials de Catalunya facin a la programació del Pla, avui encara pendents de concretar
 
Les bases reguladores i d’execució d’aquest Pla estan contingudes al Decret 155/2012, de 20 de novembre, publicat el 28 de novembre, i el termini de presentació de sol•licituds, inicialment previst per aquest 23 de gener, ha estat prorrogat fins el 27 de febrer, arran de la modificació proveïda pel Decret 162/2012, de 18 de desembre.
 
El PUOSC és la principal eina administrativa perquè els ajuntaments disposin de finançament per afrontar projectes d’obres que redundin en el benestar dels ciutadans i que, com a novetat del nou Pla, poden ser de manteniment, de conservació i de reparació, a més de projectes de nova construcció com fins ara s’havia limitat.
 

Edicions locals