Creu Roja elabora un informe sobre l'impacte de la crisi en la infància i en l'entorn escolar

Aquest és el quart informe presentat de l'Observatori de Vulnerabilitat de Creu Roja Catalunya i dóna a conèixer la situació de moltes famílies amb infants

L'informe s'ha realitzat a partir de 409 enquestes telefòniques a persones ateses en els projectes de 'Lluita contra la Pobresa', que realitza Creu Roja, per tal d'analitzar els perfils i les carències dels usuaris. Un 80% de les  famílies enquestades tenien infants, els quals patien una especial afectació de la precarietat.  Segons l'informe, "1 de cada 3 infants no té 2 parells de sabates adeqüades, 5 de cada 10 infants no disposen de material d’oci a l’aire lliure com ara bicicletes o patins, 6 de cada 10 infants no realitzen cap activitat de lleure i 3 de cada 10 infants reben algun ajut per quedar-se al menjador escolar" entre molts d'altres indicadors que queden palesos a l'informe. L'informe complert es pot consultar al web de la revista. (www.molletama.cat).

Edicions locals