L’Oficina Jove Comarcal presta servei d’assessorament juvenil a Sant Esteve de Palautordera

Sant Esteve de Palautordera és el darrer municipi que ha volgut participar del servei d’assessorament juvenil i orientació sociolaboral que ofereix l’Oficina Jove Comarcal. Altres municipis de la comarca que ja disposen del servei són l’Ametlla del Vallès

El Consell Comarcal fomenta i impulsa polítiques de joventut integrals per a joves, amb suport tècnic i econòmic als professionals i als municipis de la comarca. En aquest sentit, una de les línies d’actuació que promou és difondre la tasca que realitza l’Oficina Jove del Vallès Oriental, situada a Granollers, perquè pugui arribar de forma descentralitzada als municipis de la comarca que ho sol•licitin.

Amb aquesta idea, des de l’any 2011, diferents ajuntaments de la comarca han subscrit un conveni amb el Consell Comarcal per rebre aquest servei. A partir d’aquest mes de gener, l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera també se’n beneficia.

El servei d’assessorament i orientació sociolaboral juvenil consisteix en:

  • Atendre de manera personalitzada les consultes sobre orientació i assessorament laboral dels joves dels municipis.
  • Donar a conèixer el servei en els diferents espais de reunió dels joves, tant formals com informals, mitjançant l’organització de tallers i altres activitats.
  • Dur a terme reunions amb el personal tècnic i els agents socials del municipi signant: tècnics de joventut, de promoció econòmica i educadors socials.
  • Desenvolupar tasques de gestió del servei, com ara difondre les ofertes laborals existents, tramitar les demandes dels joves...
  • Coordinar les seves funcions amb l’equip tècnic de l’Oficina Jove del Vallès Oriental.


Edicions locals