Benestar Social i Família posa en marxa la formació a professionals per detectar i intervenir en situacions de maltractament a la gent gran

Amb aquests cursos, el Departament reforça la difusió del Protocol marc i orientacions d’actuació contra els maltractaments a les persones grans que es va presentar el passat 20 de juliol

Aquest mes de febrer el Departament de Benestar Social i Família posarà en marxa els cursos de formació per a professionals dels àmbits social i de la salut, entre d’altres, per detectar i intervenir en situacions de maltractament a la gent gran. Aquesta formació, que es duu a terme amb el finançament i la col•laboració de l’Obra Social “la Caixa”, reforçarà la difusió del Protocol marc i orientacions d’actuació contra els maltractaments a les persones grans que el Departament va presentar el 20 de juliol de 2012.
 
La formació consisteix en dos cursos que es començaran a impartir el dijous 14 de febrer al Consell Comarcal del Montsià, a Amposta, i en les següents setmanes a la resta de demarcacions (en primer lloc a Lleida el 26 de febrer i a Girona l’1 de març. Posteriorment al Camp de Tarragona i a la Catalunya central). El primer curs, de 5 hores de durada, està centrat en la detecció de maltractaments vers les persones grans; mentre que el segon, d’una durada de 20 hores, està centrat en la intervenció en situacions de maltractament.
 
La formació per a la detecció de maltractaments està pensada per al personal que té una relació directa amb les persones grans, com ara responsables de casals de gent gran i equipaments cívics, treballadors familiars o personal de residències i centres de dia. Mentre que la formació sobre la intervenció que cal dur a terme en cas que s’hagi detectat una situació de maltractament va també dirigida a professionals dels equips directius i tècnics dels serveis socials relacionats amb l’àmbit de la gent gran de les diferents administracions.
 
L’Equip per a la investigació del Maltractament de l’Ancià (EIMA), que coordina la doctora i professora de la Universitat de Barcelona Mercè Tabueña, és l’encarregat d’impartir aquests cursos. L’EIMA ja va col•laborar molt activament amb el Departament de Benestar Social i Família en l’elaboració del Protocol marc.
 
Protocol marc
Aquesta formació tindrà com a base el Protocol marc i orientacions contra els maltractaments a les persones grans. El document estableix fins a 8 eines concretes que ajudaran als professionals dels serveis socials a detectar un maltractament. Molts d’aquests recursos són qüestionaris que ajuden a esbrinar ràpidament si aquella persona entrevistada és o ha estat víctima d’un maltractament.
 
La definició més completa del maltractament a les persones grans és la següent: “El maltractament és tot acte o omissió sofert per una persona gran que vulneri la integritat física, psíquica, sexual o econòmica, el principi d’autonomia o un dret fonamental de l’individu que percep o constata objectivament amb independència de la intencionalitat i del medi on té lloc: família, comunitat o institucions”.
 
Un cop detectada una situació de maltractament, cal fer-ne una avaluació per determinar les causes, les responsabilitats, la gravetat i el pronòstic. El Protocol també dóna indicacions als professionals sobre com actuar després de la detecció d’una situació de maltractament, amb l’objectiu de protegir la víctima i respectar la seva autonomia.
 
Prevalença del maltractament a la societat
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), un 6% de la gent gran es troba en una situació de risc de maltractament en l’àmbit domèstic. La Xarxa Internacional per la Prevenció del Maltractament a la Gent Gran (INPEA, per les seves sigles en anglès) també coincideix amb aquest xifra i l’augmenta fins a un 10% de risc per a aquelles persones grans que es troben en un àmbit institucional.

Edicions locals