El Consell Comarcal posa en marxa dos programes d’ocupació en els quals participaran 100 aturats de la comarca.

El Consell Comarcal amb la col•laboració dels ajuntaments de la comarca, el teixit empresarial i la resta d’agents presents al territori inicia, aquest mes de febrer, dos programes de formació i inserció per a persones en situació d’atur. Els programes es


Un total de 40 joves i 60 aturats de llarga durada participaran en alguna de les cinc accions formatives incloses en els dos programes d’ocupació. Els àmbits formatius s’han triat tenint en compte les característiques del teixit empresarial present i els sectors més ben posicionats actualment a la comarca. S’oferirà formació en hostaleria i turisme, operacions auxiliars d’indústries o laboratoris químics, agricultura ecològica, auxiliar d’elaboració en indústria alimentària i en gestió de xarxes socials per a l’empresa.

Programa Joves per l’Ocupació


El programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil “Joves per l’ocupació” s’adreça a 40 joves de la comarca, entre 16 i 24 anys, en situació d’atur i amb mancances formatives (com no tenir el certificat en ESO). Combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses, facilita la seva incorporació laboral i fomenta el seu retorn al sistema educatiu.

El programa ofereix formació en hostaleria i turisme o en operacions auxiliars d’indústries o laboratoris químics, possibilitat de pràctiques o contractes laborals en empreses, matriculació per a l’obtenció del títol de graduat en Educació Secundària, i el suport d’un tutor o tutora que els ajudarà a treure el màxim aprofitament del programa.

Aquest programa s’ha iniciat el mes de gener. Actualment s’estan fent les sessions informatives i entrevistes de selecció de participants. Per tal de facilitar l’assistència al programa, els participants rebran una beca per dia assistit a la part de formació o pràctiques en empreses.


Programa Aturats de Llarga Durada

Aquest programa s’adreça a 60 persones en situació d’atur de llarga durada de la comarca que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi i que tinguin un nivell d’estudis mínim de graduat escolar o equivalent.

Programa innovador de suport a l’experiència pràctica de les persones en situació d’atur de llarga durada que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses o entitats sense afany de lucre, facilita la seva inserció laboral i fomenta el seu retorn al sistema productiu.

El programa ofereix formació en agricultura ecològica, auxiliar d’elaboració en indústria alimentària o gestió de xarxes socials per a l’empresa, possibilitat de pràctiques, contractes laborals de sis mesos amb un mínim de 25 hores setmanals en empreses i el suport del  tutor que els motivarà i ajudarà per tal  que treguin el màxim aprofitament del programa.

Per tal de poder facilitar l’assistència al programa, els participants rebran una beca per dia assistit a la part de formació o pràctiques en empreses. La durada del programa es de gener de 2013 a març de 2014 i actualment s’estan duent a terme les sessions informatives i les entrevistes dels candidats per poder fer la selecció dels participants.

Edicions locals