Presentació del Volar-e, el vehicle elèctric

Segons estimacions de l’Agència Internacional de l’Energia, el 2020 entre un 8%-10% dels vehicles venuts podrien ser de propulsió elèctrica


El Circuit de Catalunya –coincidint amb els F1Test Days– va acollir dijous la presentació pública, que ha coordinat el RACC, del vehicle elèctric (el Volar-e) amb majors prestacions tecnològiques en l’actualitat,desenvolupat per l’Enginyeria global Applus+ IDIADA. Antonio Tajani,Vicepresident de la Comissió Europea, Sebastià Salvadó, president del RACC, iCarles Grasas, CEO d’Applus+ IDIADA, entre d’altres autoritats, han sigut elsambaixadors d’una jornada centrada en la ‘Promoció de les Tecnologies delsvehicles elèctrics’.Electromobilitat: l’opinió dels usuaris

Un dels reptes claus dels vehicles elèctrics és l’acceptació per part delsconsumidors d’aquesta tecnologia. Encara existeixen una sèrie de prejudicissobre les seves prestacions, com l’acceleració, la seguretat i el confort en laconducció. Per això, l’acte té com objectiu últim contribuir a diluir aquestsprejudicis i demostrar que els vehicles elèctrics compleixen amb èxit lesexpectatives de qualsevol conductor.

La percepció social al voltant del vehicle elèctric per part dels conductorseuropeus pot dibuixar-se al voltant de les seves opinions recollides a “Attitudeof European car Drivers towards electric vehicles; a survey”, promoguda perla Comissió Europea durant el 2012 entre diferents estats membres.

El nivell de familiaritat amb els vehicles elèctrics és encara limitat; les dades mostren que un 46% dels conductors europeus encara no estan familiaritzats amb aquest tipus de vehicle. No obstant, cal senyalar que un 20% dels conductors europeus entrevistats declaren estar molt familiaritzats amb el vehicle elèctric, i que un 30% també té incorporat el concepte de l’electromobilitat. A Espanya l’opinió és molt pròxima a la mitjana europea; un 61% dels enquestats consideren en algun grau el vehicle elèctric com a pròxim i familiar, davant un 38% que està poc familiaritzat amb aquest tipus de vehicle. Malgrat d’aquestes xifres optimistes, queda molta feina per fer.Les vendes de vehicles elèctrics el 2012: entre el desig i la realitat


Els darrers anys s’ha fet una aposta molt important per part de la indústria automobilística per a la promoció de cotxes híbrids i elèctrics. Davant el repte de promoure una mobilitat més sostenible, a l’Administració li correspon un paper primordial posant en marxa polítiques públiques de promoció en consonància amb la indústria i amb els actuals hàbits de conducció dels conductors.


Tot i les mesures posades en marxa els últims anys, en 2012 el nombre de vehicles elèctrics matriculats va ser molt baix, concretament es van matricular 486 turismes elèctrics, un 19,07% més que el 2011, segons dades d’ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones).


Edicions locals