Reunió sobre el món local

El Consell Comarcal es reuneix amb el secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals per tractar dels canvis normatius que afecten el món local.

El president del Consell Comarcal José Orive, acompanyat del gerent Ignasi Valls, es va reunir el dimecres 13 de març amb el secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, Joan Cañada. La trobada forma part del seguit de contactes que el Consell Comarcal té amb Govern de la Generalitat.

En la reunió es va tractar sobre la proposta de Llei de governs locals en què treballa la Generalitat i els canvis plantejats per l’Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que va presentar fa un mes el Govern central. Amb relació a aquest avantprojecte de llei, el president del Consell Comarcal va expressar preocupació que l’única motivació dels canvis normatius proposats pel Govern central sigui l’estalvi econòmic. Orive qualifica aquests canvis “d’atac a les administracions més properes als ciutadans, que són les que coneixen millor la realitat i són més eficients i eficaces en la prestació de molts serveis”.

Sobre la nova Llei de governs locals, Joan Cañada va explicar al president i al gerent del Consell Comarcal que la intenció del Govern és que en els propers mesos entri la proposta al Parlament: una proposta de Llei que Cañada considera que reforçarà els consells comarcals com a administració de referència supramunicipal.

Finalment, també es va acordar la participació del secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals en el proper Consell d’Alcaldes del Vallès Oriental, que tindrà lloc el 17 d’abril al Consorci del Besòs, per tractar dels canvis normatius que afecten el món local i de  l’avantprojecte de Llei de governs locals que ultima la Generalitat.

Edicions locals