El PSC de La Llagosta demana la convocatòria urgent de la Plataforma en Defensa de Can Milans

El grup municipal socialista vam presentar ara fa unes setmanes una proposta de resolució al ple de l’ajuntament per afavorir la participació, la informació i la transparència en relació a la recent sentència del Tribunal Suprem en relació a l’anomenat ‘C

Aquesta proposta no va ser debatuda, donat que l’alcalde de la Llagosta no va convocar el ple del mes de febrer.

Un mes després, davant el silenci informatiu de l’ajuntament i de la manca de resposta, tornem a presentar la següent proposta de resolució al plenari:


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A LA CONVOCATÒRIA URGENT DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE CAN MILANS.

Atès que recentment el Tribunal Suprem ha fet pública la resolució al recurs de cassació interposat per la Generalitat de Catalunya i Barnices Valentine contra la sentència del TSJC que anul•lava la requalificació de zona verda a industrial dels terrenys de Can Milans.

Atès que aquesta resolució és fruit del treball conjunt de l’ajuntament de la Llagosta, dels partits polítics locals i sobre tot de la societat civil i les entitats i associacions de la Llagosta mitjançant la Plataforma en Defensa de Can Milans.

Atès que la situació actual és molt complexa i requereix d’un coneixement profund i de la màxima participació i consens.

EL GMS proposa:

PRIMER.- L’ajuntament de la Llagosta facilitarà els mitjans tècnics, econòmics i materials i promourà la convocatòria immediata de la Plataforma en Defensa de Can Milans.

SEGON.- L’ajuntament de la Llagosta convocarà el més aviat possible una reunió de l’equip d’advocats que ha portat la defensa de l’ajuntament de la Llagosta en aquest cas. la junta de portaveus i la Plataforma per aportar la màxima i més àmplia informació.

TERCER.- L’equip de govern municipal es compromet a que qualsevol possible decisió i/o actuació en base a aquesta sentència seran debatudes i consensuades el màxim possible amb caràcter previ tant en junta de portaveus, com en el plenari de la Plataforma en Defensa de Can Milans."

Edicions locals