Tractament fito-sanitari

Dimecres una empresa contractada per l'Ajuntament realitzava un tractament fito-sanitari a les palmeres d'alguns carrers i equipaments de la ciutat. Concretament, els espais on es va actuar van ser les avingudes d'Antoni Gaudí i de Badalona; els carrers del Bosc, de Sant Ramon, de Can Flequer i del Rec de Dalt; els parcs de la Plana Lledó i dels Colors, i l'escola Montseny. Es tracta d'un tractament que es porta a terme per controlar les plagues d’insectes, que poden afectar a les palmeres i que poden afectar greument la salut i l’estètica del arbre.

Edicions locals