L’Ajuntament de Canovelles aprova un pla de suport als desnonats

Es posa en marxa un Pla d'Acció de suport als afectats per la hipoteca i pel dret a l'habitatge.

El 27 de març es va aprovar en sessió plenària de l’Ajuntament un Pla d’acció de suport als afectats per la hipoteca i pel dret a l’habitatge amb els vots a favor de tots els grups municipals i les abstencions del PP i ICV-EUiA.

“Considerem totalment inadmissible i injust que en un estat social i democràtic de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari i, en canvi, les entitats financeres rebin ajudes milionàries que surten dels impostos i pressupostos públics”, va expressar el 1r tinent d’alcalde, Francesc Sánchez, afegint que “l’Ajuntament no pot ser neutral davant d’aquesta situació i, com a administració més propera al ciutadà, ha de prendre part a favor dels més desfavorits”.

Les accions que l’Ajuntament dura a terme per reconduir aquesta situació són fruit del treball realitzat conjuntament per l’Ajuntament i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Canovelles, que van omplir la sala de plens i van valorar positivament aquestes mesures d’urgència. Algunes de les accions més destacades del pla són les següents:

  • Creació d’una Taula Municipal amb la participació de la societat civil, tècnics i representants polítics per abordar els problemes que sorgeixen d’un desnonament, establir protocols d’actuació per evitar que cap desnonat dormi al carrer i continuar oferint ajuda en matèria d’habitatge.
  • Reforçar la coordinació entre els serveis municipals i les entitats per oferir acompanyament i assessorament a les persones en procés de desnonament.
  • Suspensió de la plusvàlua (impost sobre l’increment del valor dels terrenys) quan derivi de processos de desnonaments d’habitatges de primera residència, dacions en pagament o pèrdua de l’habitatge habitual.
  • Demanar al govern central la modificació de l’impost de la renda per a que es considerin exempts, els guanys patrimonials generats per una operació de dació en pagament.
  • Exigir al govern central que legisli per declarar nul•les les clàusules abusives dels contractes hipotecaris i la possibilitat de que les persones es sobre endeutin al intentar accedir a l’habitatge.


Es tracten d’unes “primeres mesures d’urgència dins de les nostres competències”, segons va explicar el 1r tinent d’alcalde, “nosaltres continuem oberts al diàleg i a propostes comunes que permetin un millor acompanyament a les famílies que més estan patint aquesta crisi”, va concloure.

Edicions locals