L’Ajuntament de Canovelles es suma al conveni per a la creació d’un Fons Social d’Habitatges

El Ple va aprovar la proposta d'adhesió.

L’Ajuntament va aprovar en el passat ple del dia 27 de març la proposta d’adhesió al conveni per a la creació d’un Fons Social d’Habitatges, signat el 17 de gener de 2013 pels Ministeris d’Economia i Competitivitat, Foment, Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la FEMP, la Plataforma del Tercer Sector i el sector bancari; amb els vots a favor de tots els grups polítics i l’abstenció d’ICV-EUiA.

Aquest fons s’adreça a aquelles famílies que han estat desallotjades del seu habitatge i que es troben en situació de vulnerabilitat i risc social. Tot i que l’abast d’aquest conveni és molt limitat, atesos els exhaustius requisits que s’han de complir, l’Ajuntament de Canovelles ha considerat convenient adherir-s’hi ja que “s’han d’aprofitar totes les mesures que es posin a l’abast dels desnonats per pal•liar el seu drama social”, segons va explicar l’alcalde, José Orive.

Tal i com va detallar el regidor d’urbanisme, Emilio Cordero, el conveni estableix que els ajuntaments hauran d’assessorar sobre el procediment per a sol•licitar un habitatge social, emetre els informes sobre la valoració de les circumstàncies socials de les persones que sol•licitin aquest fons, col•laborar amb les entitats de crèdit en l’avaluació de les sol•licituds i difondre als ciutadans sobre l’objecte i contingut d’aquest conveni.

Edicions locals