S'aprova a Canovelles suspendre el cobrament de les plusvàlues en cas de dació en pagament

Les persones que afronten casos de dació en pagament podran beneficiar-se de la suspensió cautelar de les liquidacions de les plusvàlues.

El ple de l’Ajuntament, celebrat el 27 de març i davant la greu situació de moltes famílies, va aprovar la suspensió del cobrament de les liquidacions per plusvàlues en casos de dació en pagament (i altres transmissions assimilables d’habitatges de primera residència), amb els vots favorables de tots els grups municipals i l’abstenció d’ICV-EUiA.

D’aquesta manera, es pretén que les famílies que hagin saldat el deute hipotecari a través d’una dació en pagament amb la seva entitat bancària no hagin de pagar (almenys fins que l’Estat legisli en aquest sentit, que és qui té la competència) l’impost municipal de la plusvàlua (increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana).

La proposta té dos objectius, segons va informar el regidor d’Hisenda, Joan Isern: instar al govern central la modificació de la Llei d’Hisendes Locals per evitar aquestes situacions i suspendre el cobrament de la plusvàlua quan la unitat familiar només disposi d’una vivenda i aquesta sigui la seva residència habitual i permanent.

Edicions locals