Mollet s’adhereix al Decàleg de les Bones Pràctiques de la Comunicació Local

L'Ajuntament de Mollet va adherir-se al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública en el Ple extraordinari celebrat el passat 15 d'abril de 2013.

El Laboratori de Comunicació Pública de la UAB va elaborar, l'any 2003, el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública com a eina de suport als mitjans públics locals per la producció d'un periodisme de qualitat i al servei de la ciutadania. Aquest decàleg compta amb el suport del Col•legi de Periodistes de Catalunya.

El decàleg recull una sèrie de bones pràctiques que han de respectar els mitjans locals de titularitat pública –premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals i ciutadanes- en compliment de l’article 139 de la Llei de règim local, que diu que les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida social.

L’adhesió al decàleg es troba explicada a la pàgina web municipal, on es pot descarregar el document, així com accedir a la pàgina web del Mapa de bones pràctiques de la comunicació local pública del Laboratori de la UAB.

Edicions locals