Inspeccions als comerços alimentaris de Canovelles

L'ajuntament de Canovelles realitza inspeccions als comerços entre gener i març


Amb l'objectiu de garantir la seguretat alimentària dels productes alimentaris a la venda al comerç minorista, l’Ajuntament de Canovelles ha realitzat entre els mesos de gener i març l’avaluació del compliment de l’obligació d’establir procediments d’autocontrol eficaços a   70 establiments del municipi. L’autocontrol és un procediment sistemàtic que ha d'implantar el comerç per garantir que els aliments no puguin ser perjudicials per a la salut de les persones consumidores al moment d’elaboració, consum o venda. La inspecció ha  valorat el grau de compliment i ha assessorat als comerciants per tal que mplantin  mesures correctores si n'era el cas. En uns mesos, hi haurà una segona fase del procés d'inspecció en alguns comerços per assegurar  l’establiment de les mesures correctores indicades pel tècnic municipal que garanteixen el compliment de la normativa.   

Edicions locals