La UGT s'oposa a l'acord plantejat per l'Hospital de Granollers de cedir el plus d'objectius

La secció sindical de la UGT a l'Hospital de Granollers ha explicat aquesta tarda en roda de premsa la seva negativa davant la nova proposta presentada per la direcció del centre hospitalari.

L'Hospital de Granollers ha plantejat a la representació dels treballadors que cedeixin la seva paga d'objectius (DPO) de 2013, que es calcula en 2,8 milions d'euros, al•legant una important disminució dels ingressos respecte l'any passat. A canvi, diuen, s'abonaria a la plantilla la meitat dels beneficis que esperen tenir durant l'exercici de 2013. Això sí, en concepte de rescabalament pels mesos que van veure descomptat un -5%, de juny de 2010 a octubre de 2011, quan el TSJC va dictaminar que el decret 3/2010 aplicat a empreses públiques i consorcis no es podia aplicar a empreses mercantils, com s'estava fent a l'Hospital de Granollers. El compromís de començar a pagar les quantitats retingudes durant aquest període ja s’incloïa als acords de 2011. Per tant aquesta bestreta que ara anuncia la direcció no suposa en realitat cap millora substancial per als treballadors.

Aquest és el decàleg de raons per les quals la secció sindical de la UGT s’oposa a aquesta nova concessió en els termes que la Direcció planteja:

1.    ÉS L'UNIC HOSPITAL DE LA COMARCA QUE NO HA PAGAT LES DPO DE 2011 i 2012. Tant a Sant Celoni com a Mollet la paga d'objectius de 2011 es va satisfer. La DPO corresponent a 2012 també es pagarà als altres hospitals de la comarca, ja que els respectius acords vinculaven aquesta paga a l'assoliment de l'equilibri pressupostari a l'any 2012, que tant a Mollet com a Sant Celoni s'ha pogut aconseguir.

2.    ÉS L'HOSPITAL DE LA COMARCA QUE MENYS DINERS HA TORNAT DEL 5%. El 5% descomptat per aplicació del Decret 3/2010 entre juny de 2010 i octubre de 2011 a l'Hospital de Granollers suma l'equivalent a una mensualitat bruta. A l'Hospital de Sant Celoni encara s'està practicant aquest descompte, però ja s'ha tornat al personal tot el retingut als anys 2010 i 2011 per aquest concepte. L'Hospital de Mollet va acabar de tornar tot al desembre passat, i va deixar de descomptar el 5% al juliol de 2012.

3.    ES L'ÚNIC ACORD QUE NO LIMITA EL TERMINI DE RESCABALAMENT. L'acord de 20 de setembre de 2011, a diferència dels que es van signar a Mollet i Sant Celoni, no compromet la Fundació a tornar els salaris injustament descomptats abans de 2014. A Sant Celoni és precisament 2014 el límit per tornar aquests salaris. Es pot dir que és el pacte que menys compromet l'equilibri pressupostari i que atorga més marge de maniobra a l'empresa.

4.    ELS RESULTATS ECONÒMICS HAN ESTAT POSITIUS ALS DARRERS 5 ANYS. L'Hospital de Granollers ha tancat els darrers cinc exercicis pressupostaris amb excedents al seu compte de pèrdues i guanys. Aquests excedents s'han adreçat a rebaixar deutes adquirits fa gairebé 20 anys que llastren la fundació amb un resultat net patrimonial negatiu. Amb resultats com el de l'exercici 2012 (probablement el millor que ha tingut mai) trigarien 30 anys més en rescabalar aquests deutes.

5.    SI LA JORNADA AUGMENTA, BAIXEN ELS COSTOS LABORALS. Un eventual augment de la jornada a Conveni podria fer disminuir els costos laborals al voltant de 2 milions d’euros a l’hospital. A la vista del que està passant al sector, aquest augment de jornada és més que probable. Malgrat això la Direcció no ha contemplat la tendència a l'alça de la jornada al seu pressupost per 2013.

6.    L'HOSPITAL JA ESTÀ AJUSTANT LA SEVA PLANTILLA. Als darrers anys la plantilla tècnica de l'Hospital s'ha anat disminuint i desplaçant els efectius d'unes a altres unitats. Cal sumar això a una política de contractació molt conservadora i la manca de substitucions que ja es practica per sistema en molts casos. Amb la cartera de serveis actual, tota despesa reduïble en personal ja ha estat ajustada.

7.    UN CONVENI A LA BAIXA CASTIGARÀ ENCARA MÉS AL PERSONAL. A la congelació salarial dels darrers quatre anys, al 5% descomptat injustament i les cessions de DPO per valor de 5 milions d'euros, encara haurem de sumar tot allò que pugui caure de l'actual conveni, que deixarà d'aplicar-se al juliol.

8.    CAL COMPENSAR EL PERSONAL PEL SEU SACRIFICI. L’any passat l’hospital va tenir un resultat econòmic positiu de mig milió d’euros. No significa més que una cinquena part dels 2,5 milions cedits en forma de DPO el 2012, però aquest resultat no hagués estat possible sense el sacrifici que tots els treballadors van decidir fer.

9.    NOMÉS ES POT DEMANAR EL JUST I NECESSARI. La UGT vol que qualsevol concessió estigui condicionada a l’equilibri pressupostari de l’exercici. Ni més ni menys que com s’ha fet a hospitals sota el mateix conveni i règim de finançament que el nostre.

10.    ARA PER ARA, LA SITUACIÓ NO HO JUSTIFICA. La situació és prou incerta com per prendre decisions prematures. Quan arribin les anunciades noves retallades a la sanitat tindrem una visió més clara de la situació que ens caldrà afrontar.

La UGT considera de justícia que qualsevol excedent de l’equilibri pressupostari torni a la butxaca de la qual va sortir, la del personal d’aquesta empresa, que no només ha cedit part del seu salari sinó que també suporta condicions de treball derivades de l’ajust de la plantilla que sovint freguen l’intolerable

Edicions locals