‘Joves amb Talent’, un programa per afavorir l’ocupació de joves aturats amb estudis superiors

L’Ajuntament, mitjançant EMFO, posa en marxa un programa innovador que s’adreça a joves en situació d’atur fins a 30 anys amb estudis universitaris o formació professional de grau superior, amb l’objectiu que puguin tenir una primera experiència en el món

L’objectiu general de Joves amb Talent és aconseguir que els joves que tenen estudis superiors i no troben feina, puguin tenir una primera experiència en el món laboral que els ajudi a configurar un bon currículum per poder entrar en el món laboral.  Aquesta primera experiència laboral pot ser en forma de pràctiques, estades o tasques de coneixement i investigació. El programa promou, també, la mobilitat entre els diferents municipis que formen Xarxa Local, per tal de treballar en xarxa i optimitzar els recursos empresarials i logístics de les diferents zones.

Un cop els participants són acollits per les empreses, el programa no finalitza sinó que continua amb la tutorització i seguiment dels joves per part de l’equip responsable del programa. Aquest és un projecte innovador i molt interessant ja que permet adequar la qualificació dels joves universitaris a la demanda real del mercat laboral, fomentar el model de gestió empresarial fonamentat en la Responsabilitat Social Corporativa i promoure la mobilitat i el coneixement entre els 13 municipis que participen d’aquest projecte i que formen part de Xarxa Local.

Actualment, l’Empresa Municipal per la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO) es troba en el procés de selecció dels participants. Tots aquells joves fins a 30 anys en situació d’atur, amb formació universitària o formació professional de grau superior sense experiència professional vinculada als estudis realitzats, es pot adreçar a EMFO o enviar un email a [email protected] Joves amb Talent està finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Edicions locals