L’Ajuntament facilita als emprenedors el lloguer de locals

L’Ajuntament signa un conveni amb 10 agents immobiliaris de la ciutat per facilitar el lloguer de locals buits i potenciar l’emprenedoria i l’ocupació.

Aquesta iniciativa pionera pretén impulsar el lloguer de locals buits a persones emprenedores perquè puguin iniciar la seva idea de negoci i es basa en la rebaixa del preu del lloguer durant el primer any de funcionament de l’empresa. Per garantir l’èxit del negoci, els futurs emprenedors hauran de realitzar una memòria tècnica del seu projecte i entregar-la a l’Empresa Municipal per a la Formació i l’Ocupació (EMFO), que oferirà assessorament empresarial. Si el projecte és factible EMFO acreditarà al futur negoci amb un certificat de viabilitat. “L’assessorament i recolzament d’EMFO en el projectes donarà major credibilitat i confiança als propietaris del local” explica la representant dels agents immobiliaris de Mollet, l’Elisabet Capdevila (Finques Fortuny).

El projecte està sotmès a la voluntat del propietari de voler assumir una rebaixa  en el cost del lloguer per tal de no tenir el local buit. El conveni signat entre el propietari i el llogater, que té una durada d’un any, suposa un estalvi de la totalitat de la mensualitat durant el primer trimestre. Durant els següents tres mesos l’emprenedor pagarà el 50% del lloguer, durant el tercer trimestre assumirà el 75% del preu total i durant els darrers tres mesos de l’any entre el 80 i el 100% del preu del lloguer, xifra a determinar amb el propietari. L’incompliment del contracte, és a dir, si l’emprenedor extingeix l’acord de lloguer abans d’un any, dota al propietari dels dos mesos de fiança establerts per llei.

El conveni entre l’Ajuntament i els agents immobiliaris de la ciutat té vigència durant 8 anys, tot i que a finals de 2013 es farà una valoració del seu funcionament per millorar-lo de cara als anys següents.

Edicions locals