Noves propostes per a la formació orientada al món laboral

La Taula Estratègica de Formació i Ocupació de Mollet ha celebrat aquest dimarts una reunió de treball per començar a elaborar una diagnosi sobre els reptes de la formació en la transició de l’escola al món laboral. L’objectiu prioritari d’aquesta Taula és coordinar les actuacions formatives en el nostre territori per tal de donar resposta a les necessites del mercat laboral. Per poder avançar en la consecució d’aquest objectiu, la Taula ha proposat l’elaboració d’un estudi que permeti disposar de les dades per identificar potencialitats i aspectes que caldria millorar per incrementar l’èxit escolar. A més d’abordar la relació entre el món formatiu i la inserció laboral.

Edicions locals