ICV-EUiA defensa les comunitats de veïns, la llengua, la sanitat

El grup municipal d’ICV-EUiA presentarà tres mocions al proper ple municipal.

La coalició demana a l’Ajuntament adoptar un paper proactiu en els casos d’impagaments de la quota de les comunitats de veïns, per part de les entitats financeres que són titulars d’habitatges. Segons dades del Consell General de Col•legis d’Administradors de Finques, la banca i els promotors immobiliaris acumulen el 53% de les quotes pendents de pagament en les comunitats de veïns. ICV-EUiA ha informat que “durant els últims tres anys la morositat a les comunitats ha crescut un 60% i ja arriba als 1.606 milions d’euros, equivalent al 16% del pressupost anual de les comunitats”.

La segona moció fa referència al plantejament del Govern de la Generalitat de reformular l'Institut Català de la Salut. El grup municipal creu que cal desenvolupar una línia de millora i no la reformulació, ja que “donades les  circumstàncies i les experiències fins al moment, només pot tenir una intenció retalladora del sistema públic de salut”.

La tercera moció demana la defensa de la llengua catalana amb identitat cultural pròpia.

Edicions locals