Constitució de l’Associació Àmbit B30

L’associació neix amb l’objectiu de convertir-se en l’eix de manufactura avançada del sud d’Europa.

Després de més de dos anys de treball conjunt s’ha constituït l’Associació Àmbit B30, integrada per 53 organitzacions de 23 municipis diferents.  L’Associació neix amb l’objectiu de convertir-se en un dels principals pols industrials i de manufactura avançada del sud d’Europa.

La B-30 està formada per 23 municipis, en el pas d'aquest tram de via d'uns 50 km. Aquest àmbit té una superfície de 485 km2, una població de 1.018.166 habitants, 30.173 empreses i una ocupació total de 387.478 persones. Hi ha un total de 1.296 empreses (33.089  treballadors) del sector industrial de nivell tecnològic mitjà-alt/alt. El conjunt de la B-30 agrupa prop del 25% de les patents espanyoles i europees de la Regió Metropolitana de Barcelona. A més, gràcies a la presència de diferents universitats, hi ha un elevat pes d'articles científics publicats, concretament un 22%. El 48% de la inversió en R+D de tota la Regió Metropolitana de Barcelona es troba en aquest territori de la B-30.

La voluntat de l’associació de l’àmbit B-30 és reforçar aquest territori com a complement de l’Àrea Metropolitana, però sobretot contribuint a posicionar la B-30, però també Catalunya, com un dels pols industrials més importants del sud d'Europa.  L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha estat escollit per unanimitat per presidir l’associació durant els propers quatre anys

Edicions locals