211 sol·licituds de preinscripció a les escoles bressol municipals

El passat 17 de maig va finalitzar el termini de preinscripció de les escoles bressol municipals del nostre municipi amb 211 sol·licituds.


Del 6 al 17 de maig, l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) ha rebut un total de 211 sol·licituds de preinscripció a les escoles bressol municipals de Mollet per al curs 2013-14. L’oferta de places per al proper curs és de 175, és a dir, un 17% dels alumnes sol·licitants no es podran matricular a les escoles bressol municipals i hauran de buscar altres alternatives. Mollet del Vallès té tres escoles bressol municipals: La Filadora, La Xarranca i Els Pinetons, que compten amb 279 places per a infants de 0 a 3 anys, de les quals s’han ofertat un total de 175 per al proper curs.

En comparació a l’any passat (168), l’Ajuntament ha augmentat en 7 persones més el nombre de places ofertades. Tot i això, ha disminuït el nombre d’infants que es matriculen a les escolles bressol en 66 persones (de 277 sol·licituds pel curs 2012-13 a 211 pel curs 2013-2014). El Consistori atribueix la davallada a la baixa natalitat i als moviments migratoris.

Un cop finalitzat el termini de la preinscripció s’atorgaran les places a les famílies amb major puntuació (segons els barems per poder optar a una plaça municipal). En els casos d’empat en la puntuació, es farà un sorteig. L’Ajuntament de Mollet reserva un 10% del total de places per a infants amb necessitats educatives especials.

Edicions locals