La Creu Roja impulsa nova tecnologia per millorar la qualitat de vida de les persones grans

Vint anys després de posar en marxa la Teleassistència Domiciliària, la Creu Roja vol donar a conèixer els serveis tecnològics avançats per afavorir l’autonomia i una major qualitat de vida dels col·lectius vulnerables com la gent gran.

La Creu Roja llença aquest mes de juny una campanya per impulsar nova tecnologia per millorar la qualitat de vida de les persones grans.  Més de dues dècades després de posar en marxa el servei de Teleassistència Domiciliària (TAD), la Creu Roja vol fomentar l’ús de serveis tecnològics més avançats, que poden millorar l’autonomia i la independència de persones grans i altres col·lectius vulnerables, així com aportar tranquil·litat als seus familiars.
 
A més de la TAD, la Creu Roja compta actualment amb el servei de Teleassistència Mòbil, que garanteix l’atenció de la gent gran fora de la llar, i el Localitzador Personal (LOPE), adreçat a persones amb Alzheimer o d’altres deterioraments cognitus en fase lleu o moderada. Els tres serveis garanteixen als seus usuaris una resposta immediata en cas que es trobin en situació d’emergència, durant les 24 h del dia i els 365 dies a l’any.
 
Teleassistència, a casa i a fora
 
En el cas de la Teleassistència Domiciliària, els usuaris tenen un aparell receptor instal·lat al seu domicili, gràcies al qual es poden comunicar amb el Centre de Coordinació. A més, disposen d’un penjoll amb un botó que poden prémer en cas d’emergència per avisar la Creu Roja, que, en cas que sigui necessari, mobilitza els recursos pertinents (personal sanitari, policia, Bombers...) o avisa les persones de contacte dels usuaris (familiars, veïns...). Actualment, la mitjana d’edat de les persones que fan servir la Teleassistència Domiciliària arriba als 85,1 anys i la gran majoria d’elles són dones (80,5%).
 
En canvi, la mitjana d’edat de les persones que fan servir la Teleassistència Mòbil és lleugerament més jove (81,8 anys) i la proporció d’homes entre els usuaris és més elevada (42,6%) que en el cas de la domiciliària, tot i que les dones segueixen sent majoria (57,4%).  Les persones que fan servir la Teleassistència Mòbil disposen d’un telèfon mòbil que els permet contactar amb el Centre de Coordinació de la Creu Roja, quan ho necessitin.
 
L’entitat, que va posar en marxa la Teleassistència Mòbil el 2012, és la primera entitat social catalana que ofereix un servei d’aquestes característiques. El servei, complementari a la Teleassistència Domiciliària, no només va adreçat a la gent gran, sinó també a persones amb discapacitat o malalties cròniques.
 
Pel que fa al Localitzador Personal, cal destacar que actualment el fan servir 327 persones amb Alzheimer o d’altres deterioraments cognitius arreu de Catalunya. Totes elles compten amb un terminal telefònic amb GPS, amb què estan permanent localitzables per la Creu Roja. A diferència de la teleassistència, la majoria de persones que fan servir aquest localitzador són homes (63,1%), enfront del 36,9% de dones. La mitjana d’edat de les persones que l’utilitzen se situa en 80,2 anys.
 
Més de 300.000 trucades anuals
 
El Centre de Coordinació de la Creu Roja és el que s’ocupa d’atendre telefònicament els usuaris del servei de teleassistència (domiciliària i mòbil), que arreu de Catalunya superen les 10.987 persones. Durant el 2012, el Centre de Coordinació va gestionar 726.713 trucades d’usuaris del servei de teleassistència, de les quals 389.502 van ser realitzades pels usuaris al Centre de Coordinació i 337.211, a la inversa. D’entre les realitzades pels usuaris, cal destacar que 282.289 són trucades que es realitzen automàticament - de manera que la Creu Roja pot fer un seguiment continuat dels usuaris-, o bé contactes telefònics en què l’entitat manté converses de cortesia amb els usuaris, molts dels quals viuen sols. Tan sols, un 2,41% (9.496) de les trucades corresponen a emergències socials i sanitàries
 

Edicions locals