Els participants en els programes “Joves per l’ocupació” i “Aturats de llarga durada” estan a punt de finalitzar el període formatiu i començar l’etapa de pràctiques en empreses

140 aturats de la majoria de municipis del Vallès Oriental participen en aquests dos programes que combinen la formació professionalitzadora i les pràctiques en empreses.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb el finançament del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu, desenvolupa, des del passat mes de gener, dos programes que tenen com a objectiu millorar la qualificació professional de les persones joves desocupades i facilitar la seva incorporació o el retorn al mercat laboral amb més possibilitats de mantenir el lloc de feina.

Tant el programa d’ocupació “Aturats de llarga durada” com el de “Joves per l'ocupació” combinen una part de formació professional i una altra de pràctica amb contracte laboral a l’empresa ordinària, amb el suport d’un tutor especialitzat que acompanya l’alumne  en tot el procés formatiu i laboral.

Així, des que va començar el programa, les 140 persones participants reben més de 300 hores de formació en agricultura ecològica, auxiliar d’indústria alimentària, direcció de comunitats (community manager), auxiliar en indústria i laboratori químic, en hoteleria i turisme i iniciació a la cuina.  Després del període de formació, que la majoria estan acabant aquests dies, els alumnes han d’iniciar les pràctiques en empreses.

El Consell Comarcal s’encarregarà d’assessorar i informar a totes aquelles empreses que es plantegin participar en aquesta iniciativa. Aquestes empreses tenen l’oportunitat d’accedir a persones amb un perfil professional adequat a les seves necessitats i de rebre una subvenció equivalent a l’import del salari mínim interprofessional, durant sis mesos, per cada treballador que contractin.

En concret, les empreses que formalitzin un contracte de treball amb una persona provinent del programa i que compleixin els requisits establerts, podran disposar d’una subvenció econòmica atorgada pel SOC, de 645,30 euros mensuals, l’equivalent al 100 per cent del salari mínim interprofessional, durant els primers sis mesos de contracte.

A més, comptaran amb assistència tècnica i assessorament del Consell Comarcal durant tot el procés de col•laboració, i obtindran el reconeixement com a empresa socialment responsable en matèria d’ocupació. Cal recordar també que aquests ajuts són compatibles amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social per a cadascuna de les modalitats contractuals vigents.

Edicions locals