Noves dates per adherir-se a l’arbitratge de consum

L’OMIC informa les persones afectades per productes financers de risc de CatalunyaCaixa que s’ha establert una data límit per adherir-se a l’arbitratge de consum.

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) informa les persones que tenen participacions preferents o deute subordinat amb Catalunya Caixa que s’ha fixat el termini màxim per adherir-se a l’arbitratge de consum fins al 12 de juliol.

Segons ha anunciat aquesta setmana el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) el termini màxim perquè les persones afectades per productes financers de risc de l’entitat Catalunya Caixa puguin sol·licitar l’adhesió a l’arbitratge de consum finalitzarà el 12 de juliol. Aquest tràmit es pot sol·licitar directament a l’OMIC de l’Ajuntament.

D’altra banda, el FROB també ha anunciat el bescanvi obligatori per accions de Catalunya Caixa d’aquells títols de participacions preferents o obligacions subordinades. L’OMIC recorda que això no afectarà els processos arbitrals que estan en marxa, tot i que sí afectarà a la liquidació final de l’arbitratge (ja que es descomptarà la quantitat que hagi estat abonada per accions). Això també pot alentir els processos fins a arribar a un laude (un acord de consum).

Pel que fa a les persones que tinguin participacions preferents o deute subordinat amb Bankia, el termini per adherir-se a l’arbitratge de consum finalitza el 30 de juny i cal sol•licitar-lo en una oficina d’aquesta entitat.

En cas que els consumidors vulguin informar-se prèviament d’aquest tràmit i/o demanar suport, poden fer-ho a l’OMIC, però la sol·licitud i gestió s’haurà de fer a l’oficina bancària.

Edicions locals