L’escola Montseny ha enviat un comunicat a la premsa per “aclarir possibles malentesos”

Durant aquesta setmana s’alertava del despreniment de l’arrebossat de la façana de l’escola Montseny i l’Ajuntament va detectar que el problema era la “solidesa de la paret”.

La direcció de l’escola Montseny ha volgut manifestar el seu posicionament envers les notícies del despreniment d’un tros de la façana de l’edifici principal. L’equip directiu explica que “el centre ja ha fet una reclamació a les diferents administracions per tal de procedir a la seva reparació” i assegura que “la direcció de l’escola ha vetllat per la seguretat de tota la comunitat educativa”.

L’escola Montseny afirma que “de moment els diferents organismes estan fent les actuacions pertinents al respecte per tal de solucionar el problema”.

Cal recordar que el passat dimarts la regidora l’educació, Alícia Domínguez, va adreçar una carta al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya on es posa de manifest la necessitat de solucionar de manera immediata la deficiència detectada a la façana de l’Escola Montseny.

Edicions locals