I Jornada d’intercanvi d’experiències d’ensenyament amb alumnes de Necessitats Educatives Especials

Les escoles del Vallès posen en comú experiències i bones pràctiques a l’IES Aiguaviva.

Durant els dies 1 i 2 de juliol, l’IES Aiguaviva ha acollit la Primera Jornada d’Intercanvi d’experiències d’ensenyament amb alumnat de Necesutats Educatives Especials. La jornada ha comptat amb diverses escoles i IES de Mollet i dels voltants del territori que tracten amb alumnes d’educació especial. Els centres educatius han explicat experiències i pràctiques educatives per afavorir la inclusió de tot l’alumnat però molt especialment d’aquells que tenen barreres en l’aprenentatge i la participació i per donar millor resposta a les seves necessitats i als seus interessos.

En el marc de les activitats que s’han organitzat en aquesta jornada, s’han tractat temes com l’ensenyament de les matemàtiques mitjançant els euros, les noves tecnologies aplicades a l’ensenyament adaptat i l’ensenyament multinivell. Els assistents a aquestes jornades s’han mostrat molt interessats en el tema i han sortit força satisfets. El títol d’una de les xerrades, ‘Aprenem gaudint’, mostra que l’objectiu principal és atraure l’atenció de l’alumne el màxim de temps possible d’una manera vivencial i propera als seus interessos.

La inauguració ha anat a càrrec de la regidora d’Educació Alicia Dominguez i el Delegat Territorial de la Generalitat, director dels Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental.

Edicions locals