Mollet presenta les ordenances i els preus públics per 2014

L’equip de govern exposarà les ordenances i els preus públic per l’any 2014 al proper Ple municipal.

El govern municipal presentarà, durant el Ple de dilluns, les ordenances i preus públics per 2014, marcats per “un clar esforç de contenció de la factura fiscal, formada pels impostos més comuns (IBI, Impost de vehicles, taxa d’aigua i taxa d’escombraries), i un caràcter social que prioritza els criteris de renda”. En la factura fiscal s’aplicarà un 0,12%, molt per sota de l’IPC previst a Catalunya. Així, l’IBI i l’Impost de Vehicles es congelen i la resta de preus i taxes estaran per sota de l’IPC. La factura fiscal, per tant, només varia en 0,29 euros trimestrals per a unitat familiar respecte el 2013.

En referència al rebut de l’aigua es manté una congelació en la contractació del servei, els drets de connexió, conservació i manteniment de les instal•lacions però s’incrementa la taxa de subministrament. Aquest increment ve donat per la pujada que la Generalitat de Catalunya ha aplicat en el preu de subministrament de l’aigua. Com a exemple, en el cas d’una unitat familiar mitjana aquest increment serà d’un 1,52%.

Per l’any vinent el govern municipal continuarà aplicant les bonificacions a totes les persones amb més dificultats a més d’introduir modificacions a les ordenances per facilitar els pagaments fraccionats.

També, l’Impost d’Activitats Econòmiques estarà per sota de l’IPC català previst i també es congelen els preus públics de les escoles bressol i l’escola de música.

Edicions locals