Transparència en les aportacions als grups municipals

L’Ajuntament de Mollet afirma ser un dels Consistoris més transparents pel que fa a les aportacions als grups municipals.

Els portaveus dels grups municipals han desmentit que l’Ajuntament de Mollet sigui un dels que destina més diners a retribuir els grups municipals, després que el Tribunal de Comptes fes públiques les dades.  Els grups defensen rebre una única aportació econòmica, reflectida en el pressupost, i no cobrar per cap altre concepte, ni dietes ni personal.  També, expliquen que en la majoria d’ajuntaments “els partits reben també altres formes d’ingressos, com dietes per assistència a òrgans col·legiats (plens, comissions informatives, juntes generals, consells rectors, etc.) o personal assessor que treballa al seu càrrec. En els dos casos, aquests diners no queden reflectits en el pressupost en concepte de retribucions als grups municipals sinó en altres partides, com despeses de personal i dietes o indemnitzacions sense especificar-ne el destí”. Per aquest motiu, l’Ajuntament demana “comparacions rigoroses per no sortir mal parats aquells que actuem amb transparència”.

A més, l’Ajuntament ha recordat que, des de l’any 2009 s’ha reduït en un 25% les retribucions dels grups municipals i que existeix un acord entre els grups per congelar-les fins a finals d’aquest mandat.

Edicions locals