L’Ajuntament millora el carrer Ferrocarril

La setmana vinent s’iniciaran les obres per reurbanitzar el darrer tram del carrer del Ferrocarril i millorar, també, la xarxa d’aigua potable i de clavegueram.

A partir de la setmana vinent el darrer tram del carrer ferrocarril, concretament entre l’avinguda de Caldes i el carrer de Borrell, es veurà afectat per les obres de reurbanització de l’espai que tenen l’objectiu de millorar l’accés a la zona residencial. Amb aquestes obres, l’Ajuntament de Mollet dóna resposta a una demanda de l’Associació de Veïns de Plana Lledó, així com de diversos veïns d’aquest carrer, que han sol•licitat a l’Ajuntament que en millori les condicions.

L’actuació més destacada a nivell urbanístic serà l’ampliació de la vorera de la banda dels habitatges, que passarà a tenir 3,45 metres d’amplada. També es reordenarà la zona d’aparcament a la banda del mur de contenció del ferrocarril, per tal de crear una zona de seguretat entre els vehicles i la via.

Pel que fa a millores en la mobilitat, es crearà un pas de vianants elevat a la cruïlla amb l’avinguda de Caldes, que utilitzen diàriament moltes persones, fet que aportarà més comoditat als vianants i en millorarà l’accessibilitat.

Paral·lelament a la reurbanització del carrer, aquestes obres també es fan per millorar la xarxa de subministrament d’aigua potable i la de clavegueram. Pel que fa a l’aigua, es substituiran les canonades de fibrociment i es milloraran les connexions; en la xarxa de clavegueram, es canviarà el col·lector i es renovaran les escomeses i els embornals.

Edicions locals