Augmenten els viatgers del bus urbà

Durant el 2013 el nombre d’usuaris del bus urbà de Mollet ha augmentat un 3,42% respecte a l’any anterior.

El bus urbà de Mollet augmenta el nombre d’usuaris durant el darrer any. En contret, el total de viatgers del 2013 ha estat de 388.667, per damunt de l’any 2012 amb un total de 375.805 usuaris, xifra que suposa un augment anual del 3,42%. Aquesta xifra és molt positiva per la nostra ciutat i, encara més, si ho comparem amb la resta de municipis de mida similar (entre 50.000 i 100.000 habitants) que formen part de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU), els quals, de mitjana, han perdut un 4,11% de passatgers durant el 2013.

També, l’Ajuntament ha anunciat que durant el 2014 s’instal•larà a les parades més transitades el sistema que informa del temps de pas del següent vehicle.

Edicions locals